21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές 20.05.2024 - Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το ΤΕΕ 20.05.2024 - Επίσκεψη του Αναπληρωτή Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ. στην Α.Δ.Α.
24 Ιανουαρίου 2022
Κοινή Ανακοίνωση Διευθύνσεων Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΦΟΔΡΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΟΥΝ ΚΟΙΝΟ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 25/1/2022.

ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΣ 24/1 ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΤΗΣ 25/1 ΘΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΕ ΔΑΜ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΕΚΔΩΣΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com