22 Ιουλίου 2020
Καθορισμός των διοικητικών πράξεων, των λοιπών πρόσφορων στοιχείων, των τεχνικών προδιαγραφών και της διαδικασίας για την αυτεπάγγελτη αναμόρφωση και κατάρτιση των δασικών χαρτών κατά το άρθρο 48 του ν. 4685/2020 (Α’ 92)

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής σε εφαρμογή του άρθρου 6 της Υ.Α. 64663/2956/03-07-2020 (ΦΕΚ 2773/Β/8-7-2020) “Καθορισμός των διοικητικών πράξεων, των λοιπών πρόσφορων στοιχείων, των τεχνικών προδιαγραφών και της διαδικασίας για την αυτεπάγγελτη αναμόρφωση και κατάρτιση των δασικών χαρτών κατά το άρθρο 48 του ν. 4685/2020 (Α’ 92)”, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους, για τη συλλογή στοιχείων και εγγράφων που αφορούν ατομικές διοικητικές πράξεις, της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 6 και της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/29-12-1979).

Λεπτομέρειες για τη διαδικασία συλλογής, έχουν αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του ΥΠΕΝ, του φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Η κατάθεση των στοιχείων και εγγράφων γίνεται στα κατά τόπους γραφεία των Διευθύνσεων Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις σχετικές προσκλήσεις – ανακοινώσεις τους.

 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com