20 Σεπτεμβρίου 2019
Κατάθεση στεφάνου Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Με το Π. Δ/γμα 304/2001 <Οργάνωση εκδηλώσεων μνήμης της 14ης Σεπτεμβρίου> (ΦΕΚ 207/Α/21-9-2001), το οποίο εκδόθηκε σε εξουσιοδότηση του ν.2645/1998 <Καθιέρωση της 14ης Σεπτεμβρίου ως ημέρας Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τούρκικο Κράτος> (ΦΕΚ 234/Α/9-10-1998) έχει καθοριστεί το περιεχόμενο και ο τρόπος οργάνωσης των εκδηλώσεων για την ημέρα αυτή.

Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κ. Σπυρίδων Κοκκινάκης συμμετείχε στις εκδηλώσεις και κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com