16.07.2024 - Ενημέρωση για την διαδικασία αναθεώρησης του Δικτύου Παρακολούθησης των Ακτών Κολύμβησης Αττικής για το έτος 2024 12.06.2024 - Παρουσία και χαιρετισμός του Γ.Γ. της Α.Δ.Α. Γρηγόρη Ζαφειρόπουλου στην ημερίδα του Δήμου Πειραιά (07/05) 03.06.2024 - Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα της ΑπΔΑ στο Attica Green Expo 2024 21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ
10 Μαΐου 2021
Κάλεσμα για ενίσχυση της συλλογής αντικειμένων για το Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού

Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Σπυρίδων Κοκκινάκης συναντήθηκε με την πρόεδρο της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας “Κιβωτός της Ρωμιοσύνης” Έφη Μαυροπούλου, δικηγόρο και ενημερώθηκε για την προσπάθεια, που καταβάλλεται, συγκέντρωσης κειμηλίων που θα συντηρηθούν, θα εκτεθούν και θα αφηγηθούν την ιστορία της προσφυγιάς που βίωσαν οι ιδιοκτήτες τους. Τα κειμήλια θα τοποθετηθούν σε ένα από τα πιο σύγχρονα μουσεία της Ευρώπης το “Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού”. Το μουσείο θα στεγαστεί σε δικό του αυτόνομο χώρο στο νέο γήπεδο της ΑΕΚ, καλύπτοντας όλο τον προσφυγικό ελληνισμό.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com