21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές 20.05.2024 - Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το ΤΕΕ 20.05.2024 - Επίσκεψη του Αναπληρωτή Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ. στην Α.Δ.Α.
8 Σεπτεμβρίου 2014
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής κατεδαφίζει παράνομες πινακίδες

Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2014

Σε καθαίρεση παράνομων πινακίδων σε οδούς της αρμοδιότητάς της προχώρησε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. Πιο συγκεκριμένα, έχουν ήδη αφαιρεθεί 12 πυλώνες και 30 διαφημιστικά πλαίσια σε διάφορες περιοχές, εκ των οποίων ο ένας πυλώνας και τα 9 διαφημιστικά πλαίσια βρισκόταν επί της Λεωφόρου Μαραθώνος, στην είσοδο της Αττικής οδού και η κατεδάφισή τους εκκρεμούσε από το 2010.

Οι παραπάνω πινακίδες παραβίαζαν βασικές διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ ), ενώ η καθαίρεσή τους εκτός των άλλων συντελεί στην αισθητική αναβάθμιση των περιοχών.

Για την ολοκλήρωση των εργασιών αυτών η ΑΔ Αττικής χρηματοδοτήθηκε με το ποσό των 150.000 ευρώ, για τη διαχείριση των οποίων υπογράφηκαν δύο συμβάσεις ύψους 80.000 ευρώ και 70.000 ευρώ. Η δεύτερη σύμβαση θα υλοποιηθεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα με κατεδαφίσεις ακόμη 40 παράνομων διαφημιστικών πλαισίων και πυλώνων σε περιοχές της Αττικής, έργο το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Οκτωβρίου.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com