21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές 20.05.2024 - Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το ΤΕΕ 20.05.2024 - Επίσκεψη του Αναπληρωτή Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ. στην Α.Δ.Α.
7 Οκτωβρίου 2014
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής απομάκρυνε επιτυχώς επικίνδυνα τοξικά απόβλητα από παράδρομο της Αττικής Οδού

Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2014

Ολοκληρώθηκαν επιτυχώς οι εργασίες απομάκρυνσης επικίνδυνων τοξικών αποβλήτων από παράδρομο της Αττικής Οδού (33ο χλμ) στην περιοχή του Κορωπίου.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κινήθηκαν άμεσα, μετά τη διαπίστωση του Σώματος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος για απόρριψη όξινης πίσσας από αγνώστους, σε παράδρομο της Αττικής Οδού και σε διπλανό αγροτεμάχιο. Με πρωταρχικό στόχο τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, διενεργήθηκε αμέσως πρόχειρος διαγωνισμός με την ένδειξη του κατεπείγοντος και η μειοδότρια εταιρία, υπό την επίβλεψη των υπηρεσιών της ΑΔ Αττικής, προχώρησε στην απομάκρυνση 50 τόννων τοξικών αποβλήτων και στην αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com