21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές 20.05.2024 - Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το ΤΕΕ 20.05.2024 - Επίσκεψη του Αναπληρωτή Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ. στην Α.Δ.Α.
12 Ιουνίου 2014
Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής στο διεθνές συνέδριο WIRE 2014: “Λιγότερη γραφειοκρατία για αυξημένη χρηματοδότηση καινοτομικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων”

Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2014

  • Δείτε την ομιλία του κ. Αγγελάκα σε βίντεο

Στις νέες πολιτικές για την Καινοτομία και την Ανάπτυξη στις Περιφέρειες αναφέρθηκε ο Γ.Γ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κ. Μανώλης Αγγελάκας , ο οποίος απήθυνε χαιρετισμό στο Διεθνές Συνέδριο WIRE 2014 το οποίο φέτος διοργανώνεται στην Αθήνα (Αίγλη Ζαππείου), στις 12-13 Ιουνίου, από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όπως ανέφερε ο κ. Αγγελάκας “η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνειδητοποιήσει ότι ένα από τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα στην παγκόσμια αγορά είναι η επένδυση σε πολιτικές που προάγουν την έρευνα και την καινοτομία και τις διασυνδέουν με την επιχειρηματικότητα. Για το λόγο αυτό και με βάση τον κοινοτικό προϋπολογισμό, 80 δις. € θα διατεθούν μέσω του προγράμματος HORIZON 2020 για την ανάπτυξη της καινοτομίας”.

Παραλλήλως, ο Γ.Γ της ΑΔ Αττικής έθεσε το ζήτημα των εμποδίων που ορθώνει η υπάρχουσα γραφειοκρατία στην πρόσβαση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (SME’s) στις πηγές χρηματοδότησης, ενώ υπερτόνισε την ανάγκη συνεργασίας των εμπλεκομένων φορέων: “Για την Ελλάδα, που μετά από μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο για την ζωή των πολιτών της, βρίσκεται σε φάση σταθεροποίησης και όπως όλοι ελπίζουμε ανάπτυξης, οι πολιτικές που θα προάγουν την έρευνα και καινοτομία είναι απαραίτητες ώστε να επιτευχθεί ο βασικός μας στόχος που είναι η καταπολέμηση της ανεργίας και η δημιουργία θέσεων εργασίας. Κατά τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 η χώρα μας θα διαθέσει 3,7 δις σε δράσεις ‘Ανταγωνιστικότητας, επιχειρηματικότητας και καινοτομίας’.

Για να επιτευχθούν όλα αυτά θα χρειαστεί ενδοπεριφερειακή και διασυνοριακή συνεργασία, απλούστευση των διαδικασιών για πληροφόρηση και πρόσβαση των ενδιαφερόμενων στη χρηματοδότηση, με μείωση της γραφειοκρατίας”, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Αγγελάκας.

Το Συνέδριο Week of Innovative Regions in Europe 2014 (WIRE V) αποτελεί το σημαντικότερο ευρωπαϊκό forum διαλόγου για Περιφερειακές Στρατηγικές, Καινοτομία & Ανάπτυξη, όπου θα παρουσιαστούν τα σχετικά ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα, παρουσία της Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα Έρευνας, Καινοτομίας και Επιστήμης Máire Geoghegan-Quinn.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com