Σε συνέχεια της αρ. οικ.34139-9006 /07-05-2020 Απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκηση Αττικής και μέχρι την  άρση των σχετικών µέτρων πρόληψης και προστασίας της δηµόσιας υγείας και περιορισµού της διασποράς του κορωνοϊού, η επικοινωνία των πολιτών με το Τμήμα Μητρώου Αρρένων Αθηνών θα διενεργείται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ηλ.διεύθυνση : f.fragiskatou@attica.gr και τηλεφωνικής επικοινωνίας: 210 3258309 /210 3258302/ 210 3258307

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com