21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές 20.05.2024 - Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το ΤΕΕ 20.05.2024 - Επίσκεψη του Αναπληρωτή Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ. στην Α.Δ.Α.
  • στην εταιρεία με την επωνυμία «Ε. ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» , η οποία διατηρεί κατάστημα «ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟ» επί της οδού Λ. Λαυρίου 92 στην Παιανία Αττικής (περίληψη προστίμου),
  • στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΡΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» , η οποία διατηρεί κατάστημα «ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ» επί της οδού Λ. Κλεισθένους 172 & Μιλτιάδου 2 στο ΓΕΡΑΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (περίληψη προστίμου),
  • στην κα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, η οποία διατηρεί ατομική επιχείρηση «ΟΠΩΡΟΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ» επί της οδού Ευρυτανίας 14 στο ΓΕΡΑΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (περίληψη προστίμου),
  • στον κ. ΝΙΚΟΛΑΟ Β. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ , ο οποίος διατηρεί ατομική επιχείρηση « ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ – ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ » επί της Λ. Μαραθώνος 82 & Ευρυτανίας 2 στο ΓΕΡΑΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (περίληψη προστίμου),

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 4 και 5 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 /Α’/08-08-2013).

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com