21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές 20.05.2024 - Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το ΤΕΕ 20.05.2024 - Επίσκεψη του Αναπληρωτή Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ. στην Α.Δ.Α.
6 Αυγούστου 2014
Επιστολή Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην ΚΕΔΕ για τις αθλητικές εγκαταστάσεις

Τετάρτη, 6 Αυγούστου 2014

Αγγελάκας προς Δήμους Αττικής: “Τηρήστε το νόμο για τις αθλητικές εγκαταστάσεις”

Μετά από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκησης Αττικής με τους προέδρους των Επιτροπών Επιθεώρησης αθλητικών εγκαταστάσεων, ο Γενικός Γραμματέας κ. Μανώλης Αγγελάκας με επιστολή του προς τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ κ. Ασκούνη επισημαίνει σειρά προβλημάτων που παρατηρούνται σε αρκετούς Δήμους της χώρας σχετικά με την αδειοδότηση αθλητικών εγκαταστάσεων.

Πιο συγκεκριμένα και πιθανώς λόγω αδιαφορίας ορισμένων απερχόμενων διοικήσεων, υπάρχουν αθλητικές εγκαταστάσεις που λειτουργούν χωρίς μελέτες πυρασφάλειας, στατικής επάρκειας και Ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. Αρκετές Δημοτικές Αρχές επίσης, δεν έχουν προχωρήσει τις διαδικασίες για ένταξη τυχόν αυθαίρετων κατασκευών στις διατάξεις του Ν. 4178/2013, ενώ επιπροσθέτως, δεν δείχνουν κανένα ενδιαφέρον για συμμόρφωση στα όσα προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία για τις αδειοδοτήσεις των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής θα αδειοδοτήσει μόνο όσες αθλητικές εγκαταστάσεις πληρούν τους όρους ασφαλείας για τους αθλητές και τους αθλούμενους πολίτες και για το λόγο αυτό καλεί τις Δημοτικές Αρχές να συμμορφωθούν με την ισχύουσα νομοθεσία, προχωρώντας άμεσα στην εκπόνηση των απαραίτητων μελετών.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com