21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές 20.05.2024 - Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το ΤΕΕ 20.05.2024 - Επίσκεψη του Αναπληρωτή Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ. στην Α.Δ.Α.
29 Σεπτεμβρίου 2020
Επείγουσα Ανακοίνωση Δ/νσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Κεντρικού Τομέα & Δυτικής Αττικής

Λόγω κρούσματος covid-19 (κορονοϊού), σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας (ΔΑΜ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ) θα μείνει κλειστή για τις ημέρες 30/9/2020, 1/10/2020 και 2/10/2020.

Επίσης, δεν θα γίνουν οι επιτροπές την Παρασκευή 2/10/2020.

Θα ενημερωθείτε σύντομα για την μεταφορά των ραντεβού τα οποία θα γίνουν σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Οι ενημερώσεις, όπως γνωρίζετε λαμβάνουν χώρα στην παρούσα ιστοσελίδα.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com