21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές 20.05.2024 - Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το ΤΕΕ 20.05.2024 - Επίσκεψη του Αναπληρωτή Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ. στην Α.Δ.Α.
19 Ιανουαρίου 2018
Επείγουσα ανακοίνωση Δ/νσεων Αλλοδαπών & Μετανάστευσης & Δ/νσεων Αστικής Κατάστασης Α.Δ.Α

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ & ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΕΣ, ΟΙ Δ/ΝΣΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ Δ/ΝΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ Α.Δ.Α ΔΕΝ ΘΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΟΥΝ ΚΟΙΝΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/01/2018 ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 22/01/2018.

ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΕΙΤΕ ΠΑΡΑΤΑΘΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ.

ΕΚ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com