27 Ιουλίου 2017
Επαναληπτική πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης) για τα υπηρεσιακά οχήματα των Τμημάτων για τα οποία ματαιώθηκε η αρχική διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. οικ. 54933/3918/03-07-2017 πρόσκληση και τους όρους της υπ’ αριθ. 5/2017 Διακήρυξης συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com