22 Σεπτεμβρίου 2017
Επαναληπτική πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη) για τα υπηρεσιακά οχήματα του Δασονομείου Σαλαμίνας του Δασαρχείου Πειραιά της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 32 του ν. 4412/2016 και τους όρους της συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού της υπ’ αριθ. 8/2017 Διακήρυξης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com