21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές 20.05.2024 - Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το ΤΕΕ 20.05.2024 - Επίσκεψη του Αναπληρωτή Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ. στην Α.Δ.Α.
31 Μαρτίου 2014
Ένα βήμα πριν την έκδοση πορίσματος για την αναδιάρθρωση των Δασικών Υπηρεσιών

Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2013

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 28/03/2014 η 4η Συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας για την Αξιολόγηση των Δομών και την Αναδιάρθρωση των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, υπό την προεδρία του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κ. Μανώλη Αγγελάκα.

Κατά τη Συνεδρίαση εξετάσθηκαν τα στοιχεία εκτέλεσης έργου και υπηρεσιών που απέστειλαν οι Γενικές Διευθύνσεις Δασών των ΑΠΔ και συσχετίστηκαν με τις απαιτούμενες ώρες για την εκτέλεση του εν λόγω έργου και το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό ανά μονάδα της Δασικής Υπηρεσίας. Υπολογίσθηκαν ενδεικτικά οι απαιτούμενες ανθρωποημέρες για την εκτέλεση της κάθε δραστηριότητας.
Με τον τρόπο αυτό, η Ομάδα Εργασίας είναι σε θέση να υπολογίσει με ακρίβεια τον απαιτούμενο χρόνο (ημέρες) για την εκτέλεση του δασικού έργου που παρήχθη το 2013 και να το συσχετίσει με το διαθέσιμο προσωπικό.
Η Ομάδα Εργασίας εκτίμησε επίσης τον αριθμό των δασικών υπαλλήλων οι οποίοι αναμένεται να συνταξιοδοτηθούν την τριετία 2014-2016, ώστε να έχει πραγματική εικόνα του προσωπικού που θα είναι διαθέσιμο στο τέλος της τριετίας αυτής.
Συζητήθηκε επίσης το θέμα της αναδιάρθρωσης των Δασικών Υπηρεσιών και εξετάσθηκε η καθετοποίηση της δομής τους ώστε να καταστούν λειτουργικότερες και περισσότερο αποτελεσματικές.
Στην επόμενη Συνεδρίαση η Ομάδα Εργασίας θα συσχετίσει όλα τα δεδομένα, τις απόψεις των φορέων που κατατέθηκαν και τα στοιχεία της σχετικής βιβλιογραφίας, ώστε να καταλήξει σε πόρισμα.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com