13 Μαρτίου 2020
Έκτακτα μέτρα περιορισμού ωρών εισόδου κοινού στο Γραφείο Χορήγησης Επισημείωσης της Χάγης (Σφραγίδα Apostille)

Στο πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας προκειμένου να αποφευχθεί η ανεξέλεγκτη εξάπλωση του κορωνοϊού Covid-19, περιορίζονται κατά 50% οι ώρες εισόδου κοινού στις υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Κατόπιν τούτου, στο Γραφείο Χορήγησης Επισημείωσης της Χάγης (Σφραγίδα Apostille) κατά το διάστημα από 16-3-2020 έως και 10-4-2020, το κοινό δύναται να προσέρχεται καθημερινά από 10:00 π.μ. έως 12:30 μ.μ.

Ιδιαίτερα σημαντικό για την προστασία τόσο των πολιτών όσο και των υπαλλήλων, κατά τις έκτακτες και εξαιρετικές συνθήκες που αντιμετωπίζουμε, είναι να ακολουθούνται οι οδηγίες που παρέχονται από τους υπαλλήλους υποδοχής στο κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης παρά τις δυσχέρειες που προκαλούνται.

Με στόχο την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, διασφαλίζοντας κατά το δυνατό τη συνέχιση λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών, στο πλαίσιο περιορισμού της ταλαιπωρίας, των άσκοπων μετακινήσεων και του συγχρωτισμού σε κλειστούς χώρους ώστε να περιοριστεί η διάδοση του κορωνοϊού, καλούνται οι πολίτες να αποφύγουν την αυτοπρόσωπη επίσκεψη στην υπηρεσία εφόσον δεν συντρέχει ανάγκη όπως επί παραδείγματι λήξη προθεσμίας και εφόσον επιθυμούν να επιλέξουν την εξυπηρέτησή τους μέσω αλληλογραφίας.

οικ. 23963/6276/ 13-3-2020 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

οικ.23953/6286/ 13-3-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com