21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές 20.05.2024 - Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το ΤΕΕ 20.05.2024 - Επίσκεψη του Αναπληρωτή Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ. στην Α.Δ.Α.
12 Απριλίου 2013
Δημόσιος Ανοικτός Διεθνής Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη προμηθευτή σε αεροπορικό καύσιμο τύπου JET-A1

Δημόσιος Ανοικτός Διεθνής Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη προμηθευτή σε αεροπορικό καύσιμο τύπου JET-A1 για τα πολιτικά αεροδρόμια Ιωαννίνων, Ρόδου, Τρίπολης, Αλεξανδρούπολης, Κέρκυρας, Μυτιλήνης, Σκιάθου, Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Χίου, Τατοϊου, Σάμου, Κω, Αγρινίου και Α/Δ Ελ.Βενιζέλου για τα μισθωμένα και ιδιόκτητα ελικόπτερα δασοπυρόσβεσης του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιπυρικής περιόδου έτους 2013.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com