3 Αυγούστου 2018
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) – στολές (σακάκι εργασίας και παντελόνι εργασίας), υποδήματα (μποτάκια ασφαλείας), γάντια και κράνη ασφαλείας – για την κάλυψη των αναγκών των οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 36.000,00€ (τριάντα έξι χιλιάδων ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (Αρ. Διακ.7/2018)
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com