20 Ιουνίου 2014
Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια συστήματος κυλιόμενων αρχειοθηκών για τις Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αθηνών Α΄ και Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, προϋπολογισμού 69.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com