13 Ιουνίου 2014
Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών για τις οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας, τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, το Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας – ΠΣΕΑ και τα αυτοτελή Τμήματα Εκπαίδευσης και Εσωτερικού Ελέγχου, προϋπολογισμού 30.000,00€ (ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ) ενδεικτικά, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com