16 Φεβρουαρίου 2016
Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών για τις οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, προϋπολογισμού 35.000,00€ (ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ) ενδεικτικά, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.(Αρ.Διακ.4/2016).
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com