21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές 20.05.2024 - Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το ΤΕΕ 20.05.2024 - Επίσκεψη του Αναπληρωτή Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ. στην Α.Δ.Α.
29 Σεπτεμβρίου 2014
Διακήρυξη για τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα υποβολής προσφορών το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Εκτέλεση Τελεσίδικων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης στην Ακτή Κουμουνδούρου, περιοχή Μικρολίμανο, του Δ. Πειραιά» εντός Αιγιαλού-Παραλίας, προϋπολογισμού 209.100,00€ με ΦΠΑ και αναθεώρηση, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια επιτροπή στις 14/10/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 (ώρα που λήγει η επίδοση των προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, στο Ν.Ψυχικό, Μεσογείων 239 & Παρίτση, (1ος όρ.). Η κατάθεση των προσφορών γίνεται μέχρι τις 14/10/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 στα Γραφεία της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Δείτε την Περίληψη
Δείτε την Διακήρυξη

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com