19 Απριλίου 2016
Διακήρυξη επαναληπτικού δημόσιου πρόχειρου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού για τις οργανικές μονάδες Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, προϋπολογισμού 12.300,00€ (ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ),συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.(Αρ.Διακ. 6/2016).
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com