2 Οκτωβρίου 2015
Διακήρυξη επαναληπτικού δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια χαρτιού (Ομάδα Α΄ της 6/2015 Διακήρυξης) για τις οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, προϋπολογισμού 22.140,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com