24 Σεπτεμβρίου 2014
Διακήρυξη δημόσιου πρόχειρου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την προμήθεια πέντε (5) αυτοκινήτων τύπου Jeep για τις οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, προϋπολογισμού 71.000,00€ (ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΟΣ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com