6 Ιουλίου 2016
Διακήρυξη δημόσιου πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια συστήματος κυλιόμενων αρχειοθηκών για την Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αθηνών Α΄ της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, προϋπολογισμού 69.440,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (Αρ.Διακ. 8/2016)
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com