31 Ιουλίου 2015
Διακήρυξη δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, προϋπολογισμού 30.000,00€ (ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. (Αρ. Διακήρυξης: 5/2015)
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com