31 Ιουλίου 2015
Διακήρυξη δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια χαρτιού και αναλωσίμων ειδών για τις οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, προϋπολογισμού 71.340,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. (Αρ. Διακήρυξης: 6/2015)
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com