23 Δεκεμβρίου 2020
Διακήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση κατεδάφισης πρωτοκόλλων αυθαιρέτων κατασκευών εντός αιγιαλού- παραλίας Π.Ε. Νήσων, Νοτίου Τομέα Αθηνών, Ανατ. Αττικής και Δυτικής Αττικής, οριστικών εκθέσεων αυτοψίας στο ρέμα Πικροδάφνης, στα όρια των Δήμων Παλαιού Φαλήρου και Αγίου Δημητρίου και αποφάσεων κατεδάφισης αυθαιρέτων σε δάση- δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις στις Π.Ε. Πειραιώς, Δυτικής και Ανατ. Αττικής
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com