9 Ιουλίου 2018
Δελτίο Τύπου για την τροποποίηση δασικού χάρτη της Διεύθυνσης Δασών Δυτικής Αττικής

Από την Διεύθυνση Δασών Δυτικής Αττικής, ανακοινώνεται ότι με την οικ.57543/1290/04-07-2018 (ΑΔΑ:ΨΒΩ9ΟΡ1Κ-7Θ9) ταυτάριθμη απόφασή μας για τροποποίηση ανάρτησης για διόρθωση πρόδηλου σφάλματος στον προ-καποδιστριακού ΟΤΑ Νέας Περάμου αναρτήθηκε στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας του Ελληνικού Κτηματολογίου (http://gis.ktimanet.gr/wms/forestsuspension/default.aspx) ο νέος θεωρημένος δασικός χάρτης περιοχών προ Καποδιστριακών ΟΤΑ Ελευσίνας, Μαγούλας, Νέας Περάμου, Οινόης, Ερυθρών, Βιλίων Π.Ε. Δυτ. Αττικής και Κορυδαλλού Π.Ε. Πειραιώς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 3889/2010 (Φ.Ε.Κ. 182Α΄), όπως ισχύει.

Κατά τα λοιπά ισχύουν η υπ΄αριθμ:οικ.52747/1174/22-06-2018 ταυτάριθμη (ΑΔΑ:6Κ38ΟΡ1Κ-359) απόφαση ανάρτησής μας και η υπ΄αριθμ.οικ. 52747/1174/22-06-2018 ανακοίνωση ανάρτησης και πρόσκλησης υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com