12.06.2024 - Παρουσία και χαιρετισμός του Γ.Γ. της Α.Δ.Α. Γρηγόρη Ζαφειρόπουλου στην ημερίδα του Δήμου Πειραιά (07/05) 03.06.2024 - Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα της ΑπΔΑ στο Attica Green Expo 2024 21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές
20 Μαΐου 2024
ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές

Ενημερώνουμε ότι από 22/5/2024 η διαδικασία λήψης βιομετρικών ΠΤΧ που έχουν αιτηθεί άδεια διαμονής ως ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ και Μέλη Οικογένειας ΕΠΕΝΔΥΤΗ στην ΔΑΜ Νοτίου Τομέα, Πειραιά & Νήσων, θα γίνεται στο Κέντρο Λήψης Βιομετρικών στην διεύθυνση: Μεσολογγίου 136 τ.κ. 18546 Πειραιάς.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να δεσμεύουν ραντεβού κατά την ημερομηνία που τους εξυπηρετεί κατόπιν ειδοποίησης της Υπηρεσίας μας. Για περιπτώσεις επείγουσες ή αδυναμίας τήρησης του ραντεβού που έχει δεσμευτεί, είναι δυνατή και η εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού μεταξύ 10:00-14:00 κατά τις εργάσιμες ημέρες.

Τυχόν προγραμματισμένα ραντεβού μετά την 22η/5/2024 για λήψη στο κτίριο που στεγάζεται η Διεύθυνση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Νοτίου Τομέα, Πειραιά & Νήσων θα υλοποιηθούν κανονικά.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com