21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές 20.05.2024 - Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το ΤΕΕ 20.05.2024 - Επίσκεψη του Αναπληρωτή Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ. στην Α.Δ.Α.
23 Ιουλίου 2023
Δ/νση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Κεντρικού Τομέα & Δυτικής Αττικής- Ανακοίνωση περί μεταφοράς ραντεβού επιδόσεων και λήψης βιομετρικών της Δευτέρας 24 Ιουλίου

Σύμφωνα με τη σημερινή (23.7.2023) ανακοίνωση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, οι εργασίες αποκατάστασης της λειτουργίας του ΟΠΣ «Μετανάστευση» θα συνεχιστούν και τη Δευτέρα 24 Ιουλίου 2023.

Ως εκ τούτου, αύριο Δευτέρα 24 Ιουλίου 2023 δεν θα είναι δυνατή η λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος.

Συνεπώς, σας ενημερώνουμε ότι τα ραντεβού επιδόσεων αδειών διαμονής της Δευτέρας 24 Ιουλίου 2023 μεταφέρονται στην ημέρα Παρασκευή 4 Αυγούστου 2023 κατά τις ίδιες ώρες.

Επίσης, τα ραντεβού λήψης βιομετρικών της Δευτέρας 24 Ιουλίου 2023  μεταφέρονται ομοίως την Παρασκευή 4 Αυγούστου 2023, κατά τις ίδιες ώρες.

Εκ της Διευθύνσεως Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Κεντρικού Τομέα & Δυτικής Αττικής

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com