21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές 20.05.2024 - Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το ΤΕΕ 20.05.2024 - Επίσκεψη του Αναπληρωτή Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ. στην Α.Δ.Α.
23 Ιουλίου 2023
Δ/νση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Αθηνών Α’-Ανακοίνωση για τη μεταφορά των ραντεβού της Δευτέρας 24/7/2023

Σας ενημερώνουμε, ότι λόγω  διακοπής ηλεκτροδότησης του Κεντρικού Συστήματος του Ο.Π.Σ Μετανάστευσης, το Πληροφοριακό Σύστημα,  αύριο Δευτέρα 24 Ιουλίου 2023 δεν θα λειτουργεί πανελλαδικά.

Τα προγραμματισμένα ραντεβού επιδόσεων αποφάσεων και λήψης βιομετρικών δεδομένων που δεν θα πραγματοποιηθούν αυριο Δευτέρα 24/07/2023 λόγω τεχνικού προβλήματος στο πληροφοριακό σύστημα,  θα μεταφερθούν την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  04/08/2023.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com