21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές 20.05.2024 - Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το ΤΕΕ 20.05.2024 - Επίσκεψη του Αναπληρωτή Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ. στην Α.Δ.Α.

Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2014

Τη σπουδαιότητα του ρόλου της Θηροφυλακής, καθώς και την άριστη συνεργασία της με τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες, επισήμανε ο Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Μανώλης Αγγελάκας, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό στο εκπαιδευτικό σεμινάριο θηροφυλάκων που διοργάνωσε η Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδος.

Ο κ. Αγγελάκας τόνισε τη σπουδαιότητα του ρόλου της θηροφυλακής για την προστασία και διαχείριση των οικοσυστημάτων, ενώ τόνισε πως σε συνεργασία με τα δασαρχεία, οι κυνηγετικές ομοσπονδίες μπορούν να ελέγξουν αποτελεσματικά την παράνομη θήρα και την λαθροϋλοτομία.

Ο Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής αναφέρθηκε ακόμη στην απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΚΑ να υλοποιήσει το πόρισμα της Επιτροπής για την Αναδιάρθρωση των Δασικών Υπηρεσιών με την έκδοση των σχετικών υπουργικών αποφάσεων.

seminario thyrofylakon 2

Τέλος, έγινε αναφορά στην ανάγκη βέλτιστης αξιοποίησης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων χρηματοδότησης. Στα χρηματοδοτούμενα προγράμματα θα ενταχθεί και το σχέδιο “Καταγραφής της Ελληνικής Ορνιθοπανίδας” σε μια προσπάθεια συστηματικής καταγραφής και συλλογής πληθυσμιακών στοιχείων για τα πουλιά που ζουν στους υδροβιότοπους της χώρας, έτσι ώστε να μπορούν να προσδιοριστούν η κατάσταση και οι τάσεις των πληθυσμών των ειδών.

seminario thyrofylakon 1

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com