18.07.2024 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αποκατάσταση του φυσικού τοπίου και περιβάλλοντος του δημόσιου ανενεργού λατομείου στη θέση «Λούτσα» Αγ. Μαρίνας, της Δ.Κ. Γραμματικού, του Δ. Μαραθώνα (πρώην «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΠΑΡΘΕΝΩΝ Α.Ε.») 16.07.2024 - Ενημέρωση για την διαδικασία αναθεώρησης του Δικτύου Παρακολούθησης των Ακτών Κολύμβησης Αττικής για το έτος 2024 12.06.2024 - Παρουσία και χαιρετισμός του Γ.Γ. της Α.Δ.Α. Γρηγόρη Ζαφειρόπουλου στην ημερίδα του Δήμου Πειραιά (07/05) 03.06.2024 - Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα της ΑπΔΑ στο Attica Green Expo 2024 21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0)
20 Μαΐου 2024 Χορήγηση υποτροφιών δωρεάς Δημητρίου Τσάμη ακαδ. έτους 2024-2025 διαχείρισης Ακαδημίας Αθηνών 21 Μαρτίου 2024 Προκήρυξη υποτροφίας για το ακαδ. έτος 2024-2025 με διαγωνισμό από το ΚΑΔ Πάικου Νικολαΐδη με διαχειριστικό φορέα Ακαδημία Αθηνών 21 Μαρτίου 2024 Προκήρυξη υποτροφίας για το ακαδ. έτος 2024-2025 με διαγωνισμό από το ΚΑΔ Λαμπαδαρίου με διαχειριστικό φορέα Ακαδημία Αθηνών 21 Μαρτίου 2024 Προκήρυξη υποτροφίας για το ακαδ. έτος 2024-2025 με διαγωνισμό  από το ΚΑΔ Παναγιώτη Γραμματικάκη με διαχειριστικό φορέα Ακαδημία Αθηνών 21 Μαρτίου 2024 Προκήρυξη υποτροφίας για το ακαδ. έτος 2024-2025 με διαγωνισμό από το ΚΑΔ Πέτρου Αγγελετόπουλου με διαχειριστικό φορέα Ακαδημία Αθηνών 21 Μαρτίου 2024 Προκήρυξη υποτροφίας για το  ακαδ. έτος 2024-2025 με διαγωνισμό από το ΚΑΔ Βασιλικής Νοταρά με διαχειριστικό φορέα Ακαδημία Αθηνών 21 Μαρτίου 2024 Προκήρυξη υποτροφίας για το  ακαδ. έτος 2024-2025 με διαγωνισμό από το ΚΑΔ Αμίλκα Αλιβιζάτου με διαχειριστικό φορέα Ακαδημία Αθηνών
1 2 3 26
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com