12.06.2024 - Παρουσία και χαιρετισμός του Γ.Γ. της Α.Δ.Α. Γρηγόρη Ζαφειρόπουλου στην ημερίδα του Δήμου Πειραιά (07/05) 03.06.2024 - Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα της ΑπΔΑ στο Attica Green Expo 2024 21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές
21 Φεβρουαρίου 2014 Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2014 του Ιδρύματος με την επωνυμία ‘Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Γεωργίου Κουρτέση’ 12 Φεβρουαρίου 2014 Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2014 του Ιδρύματος με την επωνυμία Ελληνικό Ίδρυμα Γαστρεντερολογίας και Διατροφής 11 Φεβρουαρίου 2014 Απολογισμοί χρήσεως 2013 των κληροδοτημάτων Μαρίας Βέλτσου, Σταματίας Δανιηλίδου και Ασημούλας Ασημάκου που διαχειρίζεται το ίδρυμα με την επωνυμία Ελληνικό Αντικαρκινικό Ινστιτούτο 11 Φεβρουαρίου 2014 Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2014 του ιδρύματος με την επωνυμία Ίδρυμα Ευριπίδη Κουτλίδη 11 Φεβρουαρίου 2014 Προϋπολογισμοί οικονομικού έτους 2014 των κληροδοτημάτων ΄Βικάτου, Κεφαλληνού, Καπετανάκη, Αβέρωφ, Σκουζέ και Δημοκωστούλα που διαχειρίζεται η Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών’ 1 Ιανουαρίου 1970 1 Ιανουαρίου 1970 Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2014 του Ιδρύματος με την επωνυμία Κέντρο Αποκατάστασης Δυσπροσάρμοστων Ατόμων Η ΔΑΜΑΡΙΣ
1 292 293 294
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com