Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2014

Συνήλθε σήμερα εκ νέου η Ομάδα Εργασίας για την Αξιολόγηση των Δομών και την Αναδιάρθρωση των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων υπό την προεδρία του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κ. Μανώλη Αγγελάκα.
Στη συνεδρίαση -στο πλαίσιο της ευρείας διαβούλευσης με επιστημονικούς, περιβαλλοντικούς, επαγγελματικούς και συνδικαλιστικούς φορείς- κατέθεσαν τις θέσεις και τις απόψεις τους η Ένωση Δασοκτημόνων Ελλάδος, εκπροσωπούμενη από τον πρόεδρό της κ. Οικονόμου και η Ελληνική Κυνηγετική Συνομοσπονδία εκπροσωπούμενη από τον κ. Παπαδόδημα.
Από τους φορείς τονίστηκε η ανάγκη διατήρησης των δασαρχείων, με το σκεπτικό ότι το αντικείμενό τους είναι στενά συνδεδεμένο με την περιφέρεια και την ύπαιθρο, ενώ επισημάνθηκε πως το γεωγραφικό ανάγλυφο της χώρας συνηγορεί υπέρ της διασποράς των δασαρχείων σε ολόκληρη την Επικράτεια. Επίσης, υπερτονίστηκε η ανάγκη ενίσχυσης της δασικής παραγωγής.

Ακολούθως, η Επιτροπή προχώρησε σε αρχική αξιολόγηση των απαντήσεων που έλαβε στο νέο ερωτηματολόγιο που εστάλη προς τις Δασικές Υπηρεσίες, στις οποίες αποτυπώνεται με πληρέστατο τρόπο το επιτελούμενο έργο. Οι εργασίες της Επιτροπής θα συνεχιστούν στην κατεύθυνση της αξιοποίησης των ευρημάτων που προέκυψαν από το νέο ερωτηματολόγιο -όπως αυτό συμπληρώθηκε από τις Δασικές Υπηρεσίες- , συνεκτιμωμένων των πορισμάτων προηγούμενων επιτροπών και των θέσεων που κατέθεσαν οι αρμόδιοι φορείς κατά τη διάρκεια της ευρείας διαβούλευσης.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com