8 Ιουλίου 2015
Απολογισμοί οικονομικού έτους 2014 98 κληροδοτημάτων που διαχειρίζεται το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Απολογισμός οικ.έτους 2014_ “Δημήτρης Αβράσογλου”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Απολογισμός οικ.έτους 2014_ “Ανδρέας Ανδρέου”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Απολογισμός οικ.έτους 2014_ “Ανωνύμου στην μνήμη Αγγελόπουλου”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Απολογισμός οικ.έτους 2014_ “Δημήτριος Αράπογλου”_Πανεπιστήμιο Αθηών

Απολογισμός οικ.έτους 2014_”Πηνελόπη Ατσάρου”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Απολογισμός οικ.έτους 2014_ “Οικογένεια Αργυριάδη”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Απολογισμός οικ.έτους 2014_ “Ιωάννης Αλεβιζάτος-Κόντος”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Απολογισμός οικ.έτους 2014_ “Ματθίλδη Βαρβαρέσου”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Απολογισμός οικ.έτους 2014_”Ιωάννης Βαρύκας”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Απολογισμός οικ.έτους 2014_ “Νικόλαος Βλάχος”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Απολογισμός οικ.έτους 2014_ ” Ηρακλής Βόλτος”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Απολογισμός οικ.έτους 2014_ “Κωνσταντίνος Γεροστάθης”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Απολογισμός οικ.έοτυς 2014_ “Στέφανος Γράψας”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Απολογισμός οικ.έτους 2014_ Δωρεά εν ζωή “Κωνσταντίνου Δεϊρμενδζόγλου”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Απολογισμός οικ.έτους 2014_ Κλήρονομιά “Κωνσταντίνου Δεϊρμενδζόγλου” Πανεπιστήμιο Αθηνών

Απολογισμός οικ.έτους 2014_ “Δημήτριος Δημητριάδης”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Απολογισμός οικ.έτους 2014_ “Ενοποιηθέντα Κληροδοτήματα Ανεπαρκών Πόρων”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Απολογισμός οικ.έτους 2014_ “Ζαχαρούλα Ζαϊμη”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Απολογισμός οικ.έτους 2014_ “Ελένη Ζαννέτου”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Απολογισμός οικ.έτους 2014_ “Μαρία Ζαούση”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Απολογισμός οικ.έτους 2014_ Κληρονομιά”Ελένη Θεοδωρίδου-Στίμσον”_Πανεπιστήμιο ΑΘηνών

Απολογισμός οικ.έτους 2014_ Δωρεά “Ελένη Θεοδωρίδου”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Απολογισμός οικ.έτους 2014_ “Αγλαϊα Θεοχαροπούλου”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Απολογισμός οικ.έτους 2014_ ” Οικογένεια Ιωνιδών”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Απολογισμός οικ.έτους 2014_ “Ι. και Ευφρ.Καρμίρη”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Απολογισμός οικ.έτους 2014_ “Αικατερίνη Κατερινοπούλου”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Απολογισμός οικ.έτους 2014_ “Ιωάννης Κατσαράς”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Απολογισμός οικ.έτους 2014_ “Ιωάννης Κονδούλης”_Πανεπιστήμιο ΑΘηνών

Απολογισμός οικ.έτους 2014_ “Ιωάννης Κοντολέων”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Απολογισμός οικ.έτους 2014_ “Ιωάννης Δελλίος-Νακίδης”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Απολογισμός οικ.έτους 2014_ ”Πέτρος Κοσκορόζης”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Απολογισμός οικ.έτους 2014_ ”Σταύρος Κοσμόπουλος”_ Πανεπιστήμιο Αθηνών

Απολογισμός οικ.έτους 2014_ “Κωνσταντίνος Κόντος”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Απολογισμός οικ.έτους 2014_ ”Κωνσταντίνος Κριεζής”_ Πανεπιστήμιο Αθηνών

Απολογισμός οικ.έτους 2014_ ”Τριανταφυλλιά Κριεζή και Ι. Παυλίδου”_ Πανεπιστήμιο Αθηνών

Απολογισμός οικ.έτους 2014_ ”Τριανταφυλλιά Κριεζή”_ Πανεπιστήμιο Αθηνών

Απολογισμός οικ.έτους 2014 _ ”Κυριάκος Κυριαζίδης”_ Πανεπιστήμιο Αθηνών
Απολογισμός οικ.έτους 2014_ ”Βασίλειος Κωνσταντακόπουλος”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Απολογισμός οικ.έτους 2014_ ”Όλγα Λαγάκου” _ Πανεπιστήμιο Αθηνών

Απολογισμός οικ.έτους 2014_ ”Ευγενία και Βασίλειος Λαδάς”_ Πανεπιστήμιο Αθηνών

Απολογισμός οικ.έτους 2014_ ”Ιωάννης Λαμπρίδης” _ Πανεπιστήμιο Αθηνών

Απολογισμός οικ.έτους 2014_ ”Μιχαήλ Λειβαδάς”_ Πανεπιστήμιο Αθηνών

Απολογισμός οικ.έτους 2014_ ”Λαμπρινή Λιόντα”_ Πανεπιστήμιο Αθηνών

Απολογισμός οικ.έτους 2014_ ”Θεοδώρα και Ρουμπίνη Λυμπέρη” _ Πανεπιστήμιο Αθηνών

Απολογισμός οικ.έτους 2014_ ”Σπυρίδων Μαγγίνας” _ Πανεπιστήμιο Αθηνών

Απολογισμός οικ.έτους 2014_ “Βασίλειος Μακρής”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Απολογισμός οικ.έτους 2014_ “Ε.Μαλάμου-Σπυρ. Μαλάμου και Π.Τσαλδάρη”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Απολογισμός οικ.έτους 2014_ “Ελ.Μαλάμου-Ειρ. Μαλάμου-Τσούνη”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Απολογισμός οικ.έτους 2014_ “Ευστράτιος Μανουσάκης”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Απολογισμός οικ.έτους 2014_ “Θεόδωρος Μανούσης”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Απολογισμός οικ.έτους 2014_ “Πηνελόπη Μαρή-Καμάρα”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Απολογισμός οικ.έτους 2014_ “Αικατερίνη Μαρούδα”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Απολογισμός οικ.έτους 2014_ “Αικατερίνη Μαντζούνη”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Απολογισμός οικ.έτους 2014_ “Γεώργιος Μαυροκορδάτος”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Απολογισμός οικ.έτους 2014_ “Δημήτριος Μαυροκορδάτος”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Απολογισμός οικ.έτους 2014_ “Μαρία Μεταξάτου”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Απολογισμός οικ.έτους 2014_ “Έλλη Μιχελουδάκη”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Απολογισμός οικ.έτους 2014_ “Σπυρίδων Μπαλτατζής”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Απολογισμός οικ.έτους 2014_ “Ισμήνη Μπαμπάκου”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Απολογισμός οικ.έτους 2014_ “Ορέστης Κων/νου Μυλωνάκης”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Απολογισμός οικ.έτους 2014_ “Βασιλική Μωραϊτη”

Απολογισμός οικ.έτους 2014_ “Κληροδότημα Λεόντιος Οικονομίδης”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Απολογισμός οικ.έτους 2014_ “Κληρονομιά Λεόντιος Οικονομίδης”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Απολογισμός οικ.έτους 2014_ “Γεράσιμος και Κάθλην Παϊζη”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Απολογισμός οικ.έτους 2014_ “Αντώνιος Παπαδάκης”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Απολογισμός οικ.έτους 2014_ “Ιωάννης και Μαριγώ Παπαδάκη”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Απολογισμός οικ.έτους 2014_ “Ιωάννης Παπαδόπουλος”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Απολογισμός οικ.έτους 2014_ “Σωτήριος Παπαζαφειρόπουλος”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Απολογισμός οικ.έτους 2014_ “Αγγελική Παπάζογλου”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Απολογισμός οικ.έτους 2014_ “Γεώργιος Παπανικολάου”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Απολογισμός οικ.έτους 2014_ “Παύλος Ποταμιάνος”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Απολογισμός οικ.έτους 2014_ ”Χαράλαμπος Προυκάκης”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Απολογισμός οικ.έτους 2014_ “Μαρία Ράδου”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Απολογισμός οικ.έτους 2014_ “Πάντια Ράλλη”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Απολογισμός οικ.έτους 2014_ ”Γεώργιος Τριανταφύλλου”_ Πανεπιστήμιο Αθηνών

Απολογισμός οικ.έτους 2014_ ”Λεων. Σγούτα – Θεοδ. Πετούση”_ Πανεπιστήμιο Αθηνών

Απολογισμός οικ.έτους 2014_ ”Θησέας Τζαννετάτος”_ Πανεπιστήμιο Αθηνών

Απολογισμός οικ. έτους 2014 _”Ελ. Τζιβανοπούλου – Πολ. Θεοφανοπούλου”_ Πανεπιστήμιο Αθηνών

Απολογισμός οικ.έτους 2014_ ”Πολύτιμη Τζινοπούλου”_ Πανεπιστήμιο Αθηνών

Απολογισμός οικ.έτους 2014_ ”Αριστοτέλης Τοπούζογλου”_ Πανεπιστήμιο Αθηνών

Απολογισμός οικ.έτους 2014_ ”Γεωργίου και Ελευθ. Τρέκα”_ Πανεπιστήμιο Αθηνών

Απολογισμός οικ.έτους 2014_ “Ρίτεν Ρέι”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Απολογισμός οικ.έτους 2014_ “Αμαλία Σημαντήρα”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Απολογισμός οικ.έτους 2014_ ”Ορέστης Σινανίδης”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Απολογισμός οικ.έτους 2014_ “Θωμάς Σουρλής”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Απολογισμός οικ.έτους 2014_ “Μαρία Στάη”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Απολογισμός οικ.έτους 2014_ ” Ιωάννης Σφογγόπουλος”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Απολογισμός οικ.έτους 2014_ “Δωρόθεος Σχολάριος”(Αγαθοεργίες)_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Απολογισμός οικ.έτους 2014_ ”Δωρόθεος Σχολάριος”(Υποτροφίες)_ Πανεπιστήμιο Αθηνών

Απολογισμός οικ.έτους 2014_ “Νεφέλη Σωτηρίου”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Απολογισμός οικ.έτους 2014_ ”Κύριλλος Χαιρωνίδης”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Απολογισμός οικ.έτους 2014_ ”Δημήτριος Τρίκουλης”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Απολογισμός οικ.έτους 2014_ “‘Ευφροσύνη Φλου-Τσάμπουλα”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Απολογισμός οικ.έτους 2014_ ”Ιωάννης Τσατσαρώνης”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Απολογισμός οικ.έτους 2014_ ”Περικλής Φρειδερίκος”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Απολογισμός οικ.έτους 2014_ ”Φωτείνειο Διαγώνισμα”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Απολογισμός οικ.έτους 2014_ ”Γεώργιος Φωτεινός”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Απολογισμός οικ.έτους 2014_ ”Ευθυμία Φώτη”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

 

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com