16.07.2024 - Ενημέρωση για την διαδικασία αναθεώρησης του Δικτύου Παρακολούθησης των Ακτών Κολύμβησης Αττικής για το έτος 2024 12.06.2024 - Παρουσία και χαιρετισμός του Γ.Γ. της Α.Δ.Α. Γρηγόρη Ζαφειρόπουλου στην ημερίδα του Δήμου Πειραιά (07/05) 03.06.2024 - Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα της ΑπΔΑ στο Attica Green Expo 2024 21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ
8 Δεκεμβρίου 2016
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 2015 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ (ε’ μέρος)

Απολογισμός Αθλ/σία Γεωργίου Χουρμουζιάδη.

Απολογισμός αθλ/σία Δήμου Μεσσήνης.

Απολογισμός αθλ/σία Ανώνυμων Ελληνικών Εταιριών Γεν. Ασφαλίσεων Η ΕΘΝΙΚΗ.

Απολογισμός αθλ/σία Τράπεζας Μακεδονίας Θράκης.

Απολογισμός κληρ/μα Βασιλικής Βεκρή.

Απολογισμός αθλ/σία Βασ. & Ευαγγ. Λαδά.

Απολογισμός αθλ/σία Ειρήνης Παπαιωάννου.

Απολογισμός Δωρεάς Πάικου Νικολαίδη.

Απολογισμός Αθλ/σία Ιωάννου Αλατζά.

Απολογισμός Αθλ/σία Κων/νου και Θέτιδος Ξεστέρνου.

Απολογισμός Αθλοθεσίας Φιλίππου Σμύρνης Μαραγκού

Απολογισμός Αθλοθεσίας ΕΔΟΕΑΠ

Απολογισμός κληρ/μα Ευτυχίας Ευταξιοπούλου.

Απολογισμός κληρ/μα Δημητρίου Παπαδημητρίου.

Απολογισμός Δωρεάς Στέλιου & Έλλης Ιωάννου.

Απολογισμός Δωρεάς Έλλης Μιχαλοπούλου.

Απολογισμός Αθλοθεσίας Ανδρέα και Έλλης Μουσούλου.

Απολογισμός Αθλοθεσίας Ευρωπαικής Ένωσης.

Απολογισμός Αθλοθεσίας Ομίλου Ζόντα Αθηνών.

Απολογισμός κληρ/μα Πραξ. & Σοφίας Αργυροπούλου (βραβεία)

Απολογισμός κληρ/μα Πραξ. & Σοφίας Αργυροπούλου (υποτροφίες)

Απολογισμός αθλ/σιας Κοινότητας Λίνδου Ρόδου.

Απολογισμός κληρ/μα Στέφανου Παντελίδη.

Απολογισμός κληρ/μα Αχιλλέα Διονυσόπουλου.

Απολογισμός κληρ/μα Χιλδεγαρδ Ζέρβα.

Απολογισμός αθλοθεσία Δ. Πρόκοβα & Θ. Φράγκου.

Απολογισμός αθλοθεσία Μιχαήλ Κοκολογιάννη.

Απολογισμός κληρ/μα Γεωργίου Νικολάου.Απολογισμός αθλοθεσία Αικατερίνη Σταθοπούλου.

Απολογισμός δωρεάς Ιωάννου Ζάρρα (Ίδρυμα Τύρναβος)

 

 

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com