12.06.2024 - Παρουσία και χαιρετισμός του Γ.Γ. της Α.Δ.Α. Γρηγόρη Ζαφειρόπουλου στην ημερίδα του Δήμου Πειραιά (07/05) 03.06.2024 - Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα της ΑπΔΑ στο Attica Green Expo 2024 21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές

Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων σχετικά  με το πρόβλημα λειτουργίας των Δ/νσεων Αλλοδαπών του φορέα μας, σας ενημερώνουμε ότι το Ο.Π.Σ Μετανάστευσης λειτουργεί, καθώς αποκαταστάθηκε η βλάβη που προκλήθηκε εξ αιτίας των διακοπών ρεύματος.

Από αύριο Τρίτη 25/7/2023 οι υπηρεσίες μας εξυπηρετούν κανονικά τόσο τα προγραμματισμένα ραντεβού όσο και αυτά που  έχουν ορισθεί σύμφωνα  με τις επιμέρους ανακοινώσεις των υπηρεσιών μας.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com