12.06.2024 - Παρουσία και χαιρετισμός του Γ.Γ. της Α.Δ.Α. Γρηγόρη Ζαφειρόπουλου στην ημερίδα του Δήμου Πειραιά (07/05) 03.06.2024 - Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα της ΑπΔΑ στο Attica Green Expo 2024 21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές
3 Απριλίου 2017
Απάντηση Α.Δ.Α σχετικά με το άρθρο της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ με τίτλο « Το κασέ των επίορκων υπαλλήλων για ελληνοποιήσεις »

Δευτέρα, 03 Απριλίου 2017

Στο φύλλο της έγκριτης εφημερίδας σας, σήμερα 03/04/2017 στο άρθρο του δημοσιογράφου κ. Γιάννη Σουλιώτη με τίτλο « Το κασέ των επίορκων υπαλλήλων για ελληνοποιήσεις » αναγράφεται ότι συμμετείχαν στο κύκλωμα και δύο επίορκοι υπάλληλοι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πειραιά.

Η ανωτέρω αναφορά είναι απολύτως ανακριβής καθόσον ουδείς υπάλληλος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής φέρεται εμπλεκόμενος στην ανωτέρω υπόθεση. Προς απόδειξη αυτού σας παραπέμπουμε στο από 31/03/2017 Δελτίο Τύπου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας με τίτλο «Παρουσίαση υπόθεσης εξάρθρωσης πολυμελούς οργάνωσης που δραστηριοποιείτο στην παράνομη νομιμοποίηση αλλοδαπών γυναικών, τριών υποθέσεων διακίνησης ναρκωτικών και υπόθεσης αποπλάνησης ανηλίκων», στο οποίο γίνεται ρητή αναφορά σε υπαλλήλους του Υπουργείου και όχι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. (http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=70233&Itemid=1851&lang=)

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, παρακαλούμε για την άμεση επανόρθωση της ανακρίβειας του δημοσιεύματός σας, η οποία να καταχωρηθεί στην ίδια θέση της εφημερίδας με το ως άνω δημοσίευμα, για αποκατάσταση της αλήθειας, την οποία είμαστε βέβαιοι ότι και εσείς επιθυμείτε να υπηρετείτε.

Η Ασκούσα Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
Κ. Καλλιόπη Καρδαμίτση

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com