21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές 20.05.2024 - Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το ΤΕΕ 20.05.2024 - Επίσκεψη του Αναπληρωτή Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ. στην Α.Δ.Α.
6 Νοεμβρίου 2014
Αγγελάκας: “Θα στηρίξουμε τους Δήμους ώστε να επιλυθούν τάχιστα τα προβλήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης”

Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2014

Παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Θεόφιλου Λεονταρίδη και με τη συμμετοχή 40 Δημάρχων της Περιφέρειας Αττικής πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας εκδήλωση που διοργάνωσε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με θέμα: « Άξονες συνεργασίας των ΟΤΑ Α΄ βαθμού και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ».

Στον σύντομο χαιρετισμό του ο Αν. Υπουργός Εσωτερικών, κ. Λεονταρίδης τόνισε πως “η κυβέρνηση διερευνά τη δυνατότητα ρύθμισης για την αναχρηματοδότηση των δανείων των ΟΤΑ με ευνοϊκότερους όρους”. Από την πλευρά του ο Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Μανώλης Αγγελάκας αναφέρθηκε στη σημασία του έργου των φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στις αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων , κυρίως όμως υπερτόνισε την “ανάγκη συνεργασίας της Πολιτείας και των Δήμων, με σκοπό την επίτευξη βιώσιμων λύσεων και τη μείωση της γραφειοκρατικής αντίληψης”.

Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν οι εισηγήσεις της προϊσταμένης Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου Άννας Κοντονή, της Διευθύντριας Περιβαλλοντικής και Χωροταξικής Πολιτικής Καλλιόπης Καρδαμίτση, του Γενικού Διευθυντή Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων ΑΠΔ Αττικής Αναστάσιου Καζάση, της Γενικής Διευθύντριας Εσωτερικής Λειτουργίας Μαρίας Καλύβα ,του Προέδρου της ΚΕΔΕ Γιώργου Πατούλη και του Προέδρου της ΠΕΔΑ Ηρακλή Γκότση.

Στη συζήτηση που ακολούθησε συμμετείχαν περίπου 20 δήμαρχοι, οι οποίοι ανέπτυξαν προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Ο κ. Αγγελάκας απαντώντας στις επισημάνσεις των Δημάρχων τόνισε τα εξής:

  • Είναι απαραίτητη η γνώση της κείμενης Νομοθεσίας από τα μέλη των Δημοτικών Συμβουλίων, ώστε να αποφεύγεται η λήψη μη σύννομων αποφάσεων, οι οποίες στη συνέχεια αναγκαστικά θα ακυρωθούν, προκαλώντας καθυστερήσεις στα έργα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
  • Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής είναι έτοιμη να συστήσει κοινές επιτροπές με τους Δήμους για την προώθηση των θεμάτων που τους απασχολούν , με σκοπό την ταχύτερη διευθέτησή τους.
  • Το ζήτημα της προσωρινής μετεγκατάστασης των Ρομά, όπου αυτό είναι απαραίτητο, αποτελεί υποχρέωση των οικείων Δήμων και όχι της Πολιτείας βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.
  • Θα ζητηθεί η συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για τη διευθέτηση των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί σχετικά με τις αδειοδοτήσεις των αθλητικών εγκαταστάσεων που ανήκουν στους Δήμους.
  • Είναι απαραίτητη η συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την τοπική επιχειρηματική κοινότητα για την προώθηση οικονομικών δραστηριοτήτων που θα αποφέρουν έσοδα στα ταμεία των Δήμων.

Ακολουθεί το υλικό της παρουσίασης
Ομιλία Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Θεόφιλου Λεονταρίδη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Γενική Δ/νση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής
Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας
Δ/νση Διοίκησης
Προϋπολογισμοί
Καρτέλα εκδήλωσης

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com