12.06.2024 - Παρουσία και χαιρετισμός του Γ.Γ. της Α.Δ.Α. Γρηγόρη Ζαφειρόπουλου στην ημερίδα του Δήμου Πειραιά (07/05) 03.06.2024 - Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα της ΑπΔΑ στο Attica Green Expo 2024 21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές
20 Δεκεμβρίου 2023
Αναβάθμιση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΠΣ «Μετανάστευση» του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Σας γνωρίζουμε ότι λόγω προγραμματισμένων εργασιών αναβάθμισης του ΟΠΣ «Μετανάστευση», οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες νόμιμης μετανάστευσης (https://applications.migration.gov.gr/metanasteusi/ ) δεν θα είναι διαθέσιμες σήμερα, Τετάρτη 20/12/2023 από τις 20:00 έως και τις 02:00.

Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com