21 Ιουλίου 2016
Αναθεώρηση Δικτύου παρακολούθησης ποιότητας υδάτων κολύμβησης Περιφέρειας Αττικής

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 21/7/2016

Αναθεώρηση Δικτύου παρακολούθησης ποιότητας υδάτων κολύμβησης Περιφέρειας Αττικής

Άρχισε η διαδικασία αναθεώρησης, η οποία πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια, του δικτύου παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ, η οποία και θα ολοκληρωθεί στο τέλος του έτους.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν, με τεκμηριωμένη πρότασή τους, να καταθέτουν αιτήματα προσθήκης ή αφαίρεσης ακτών από το δίκτυο παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης, στο Δήμο υπαγωγής των σχετικών ακτών.

Τυποποιημένα έντυπα αιτημάτων είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής https://apdattikis.gov.gr στον υπερσύνδεσμο της Δ/νσης Υδάτων.
Στη συνέχεια οι Δήμοι, μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, κοινοποιούν αντίγραφα των υποβληθέντων αιτημάτων στη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Μέχρι το 2015, η αξιολόγηση των υδάτων κολύμβησης πραγματοποιήθηκε από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων παρακολούθησης των τεσσάρων τελευταίων ετών (2012-2015) και αποτυπώνεται στην Εθνική Έκθεση αξιολόγησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης για το 2015. Η αναλυτική έκθεση των αποτελεσμάτων έτους 2015 είναι διαθέσιμη στις ιστοσελίδες http://www.bathingwaterprofiles.gr και http://www.ypeka.gr.

Για την τρέχουσα κολυμβητική περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη το Πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της Περιφέρειας Αττικής, το οποίο πραγματοποιείται με ευθύνη της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Τηλέφωνα επικοινωνίας :
210 3725702. Ολ. Βαλασκάκη
210 3725744 Νίκος Χειλάς

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com