12.06.2024 - Παρουσία και χαιρετισμός του Γ.Γ. της Α.Δ.Α. Γρηγόρη Ζαφειρόπουλου στην ημερίδα του Δήμου Πειραιά (07/05) 03.06.2024 - Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα της ΑπΔΑ στο Attica Green Expo 2024 21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές
1 Ιανουαρίου 1970
ανάρτησης δασικών χαρτών δημοτικών ενοτήτων Καλάμου, Ν. Παλατιών, Μαρκόπουλου Ωρωπού, Σκάλας Ωρωπού, Συκάμινου, Ωρωπού δήμου Ωρωπού Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής και πρόσκλησης υποβολής αντιρρήσεων Δείτε την Απόφαση 24 Αυγούστου 2018, στις 10:05 πμ | Κατηγορία Δημοσιεύσεων: Ανακοινώσεις Ανακοίνωση των Διευθύνσεων Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Νομού Αττικής σχετικά με τη μεταφορά ραντεβού της Τετάρτης, 1/8/2018 Λόγω συντήρησης, το Πληροφοριακό Σύστημα Μετανάστευσης και Ιθαγένειας, δεν θα […] 30 Ιουλίου 2018, στις 11:01 πμ | Κατηγορία Δημοσιεύσεων: Ανακοινώσεις Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης Αθηνών Α’ & Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά με την μη υποδοχή κοινού την 1/8/2018 Δείτε την Ανακοίνωση 27 Ιουλίου 2018, στις 1:36 μμ | Κατηγορία Δημοσιεύσεων: Ανακοινώσεις Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Βορείου Τομέα & Ανατολικής Αττικής σχετικά με τη μεταφορά ραντεβού της Τετάρτης, 1/8/2018 Λόγω συντήρησης, το Πληροφοριακό Σύστημα Μετανάστευσης και Ιθαγένειας, δεν θα […] 27 Ιουλίου 2018, στις 1:01 μμ | Κατηγορία Δημοσιεύσεων: Ανακοινώσεις Ανακοίνωση ανάρτησης & απόφαση ανάρτησης δασικών χαρτών δήμων Αγ. Παρασκευής, Βριλησσίων, Ηρακλείου Αττικής και των δημοτικών ενοτήτων: α) Ανθούσας, Γέρακα, Παλλήνης δήμου Παλλήνης, β) Ν. Ψυχικού δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής και πρόσκληση υποβολής αντιρρήσεων Δείτε την ανακοίνωση ανάρτησης Δείτε την απόφαση ανάρτησης 27 Ιουλίου 2018, στις 9:30 πμ | Κατηγορία Δημοσιεύσεων: Ανακοινώσεις Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης Αθηνών Α’ & Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά με την παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων κτήσης ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν.4332/2015 Δείτε την Ανακοίνωση 26 Ιουλίου 2018, στις 12:12 μμ | Κατηγορία Δημοσιεύσεων: Ανακοινώσεις Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης Αθηνών Α’ & Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά με την μη παραλαβή αιτήσεων κατά τον μήνα Αύγουστο 2018 Δείτε την Ανακοίνωση 26 Ιουλίου 2018, στις 12:07 μμ | Κατηγορία Δημοσιεύσεων: Ανακοινώσεις Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης Βόρειου Τομέα και Ανατολικής Αττικής σχετικά με την παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων κτήσης ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν.4332/2015
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com