24 Δεκεμβρίου 2021
Ανακοίνωση του Τμήματος Γραμματείας και Πληροφόρησης Πολιτών σχετικά με τη λειτουργία του Γραφείου της Επισημειώσεως της Συμβάσεως της Χάγης (Apostille) κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 2021, το Γραφείο που χορηγεί την «Επισημείωση της Χάγης» – Σφραγίδα Apostille,  δεν θα υποδέχεται κοινό μετά τις 11:00 π.μ. λόγω των εργασιών αναβάθμισης και αρχικοποίησης της εφαρμογής του Πρωτοκόλλου για το έτος 2022.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com