27 Δεκεμβρίου 2022
Ανακοίνωση του Τμήματος Γραμματείας και Πληροφόρησης Πολιτών σχετικά με τη λειτουργία του Γραφείου της Επισημειώσεως της Συμβάσεως της Χάγης (Apostille) κατά την 30η Δεκεμβρίου 2022

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2022, το Γραφείο που χορηγεί την «Επισημείωση της Χάγης» – Σφραγίδα Apostille,  δεν θα υποδέχεται κοινό μετά τις 11:00 π.μ. λόγω των εργασιών αναβάθμισης και αρχικοποίησης της εφαρμογής του Πρωτοκόλλου για το έτος 2023.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com