27 Δεκεμβρίου 2017
Ανακοίνωση του Γραφείου της Επισημειώσεως της Συμβάσεως της Χάγης, για την Παρασκευή 29/12/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Σας ενημερώνουμε ότι, την 29-12-2017, το Γραφείον της Επισημειώσεως της Συμβάσεως της Χάγης, θα επισημειώνει έγγραφα με τη Σφραγίδα Apostille, μέχρι τις 12:00 μ.μ. λόγω των απαραιτήτων εργασιών αναβαθμίσεως και αρχικοποιήσεως της εφαρμογής πρωτοκόλλου από τη Διεύθυνση Πληροφορικής.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Ευτυχές το νέον έτος!

Ευχαριστούμε.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com