21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές 20.05.2024 - Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το ΤΕΕ 20.05.2024 - Επίσκεψη του Αναπληρωτή Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ. στην Α.Δ.Α.
24 Μαρτίου 2020
Ανακοίνωση του Γραφείου Επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης (APOSTILLE)

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των ειδικών μέτρων που λαμβάνονται στο πλαίσιο της προστασίας από των κορωνοϊό – COVID19, η Σφραγίδα της Χάγης – Επισημείωση Apostille, θα χορηγείται ΜΟΝΟΝ για επείγουσες περιπτώσεις με φυσική παρουσία, μεταξύ 10:00 π.μ. και 12:30 μ.μ. κατά  τις εργάσιμες ημέρες, και κατόπιν σχετικού προγραμματισμού μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στις διευθύνσεις: xagi@attica.gr και i.kottis@attica.gr.

Εναλλακτικώς, υπάρχει η επιλογή της αποστολής εγγράφων μέσω συστημένης επιστολής (ΕΛ.ΤΑ.) ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών στην ταχυδρομική διεύθυνση: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ (APOSTILLE) – Γ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ 56 – Τ.Κ. 115 25 – ΑΘΗΝΑΙ.

Χρήσιμες πληροφορίες μπορούν να αντληθούν από την ιστοσελίδα μας:

www.apdattikis.gov.gr στην παραπομπή για τη Σφραγίδα της Χάγης.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και συνεργασία.

Η Ανακοίνωση

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com