21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές 20.05.2024 - Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το ΤΕΕ 20.05.2024 - Επίσκεψη του Αναπληρωτή Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ. στην Α.Δ.Α.
11 Δεκεμβρίου 2017
Ανακοίνωση της Δ/νσης Αστικής Κατάστασης Νοτίου Τομέα, Πειραιά & Νήσων για την Τρίτη 12/12/2017

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΗΣΩΝ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΤΙΣ 12/12, ΛΟΓΩ  ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ

(ΑΡΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ- ΦΕΚ 59/Α’/1960)

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com